Naprawa dysku twardego

Chyba większość z nas spotkała się z sytuacją, że dysk zamontowany czy to w komputerze czy laptopie został uszkodzony. Objawia się to częstymi różnymi komunikatami systemowymi czy spowolnionym działaniem lub nawet brakiem możliwości uruchomienia się systemu. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba wykonać kopię zapasową swoich danych (o ile się da) by ich nie stracić.

Pokażę Wam tutaj jak w możliwie prosty sposób, spróbować naprawić dysk, który ma uszkodzone sektory dysku (tzw. bad sektory). Naprawa uszkodzonych sektorów jest trudna i wymaga nie raz ręki programisty, bądź osoby mocno ogarniętej w temacie. Dlatego robicie to na własną odpowiedzialność.

W moim przypadku, zauważyłem znaczne spowolnienie działania systemu w moim komputerze. Dodam, że komputer jest 6 leni, więc wcale mnie to nie zdziwiło. Postanowiłem to sprawdzić. Uruchomiłem program Crystal Disk Info i moim oczom ukazał się Status dysku UWAGA i poniżej żółta kropeczka przy Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie. Niestety, na dysku zaczynają się pokazywać bad blocki, których dysk nie mógł niestety naprawić – niestety w moim również, o czym przeczytacie na końcu.

Z pomocą przyszedł mi popularny darmowy program MHDD (przeznaczony do diagnostyki i naprawy dysków o bardzo dużych możliwościach).  Program musimy uruchomić z płyty (wymaga startu LiveCD) lub bootowalnego pendrive. Obraz ISO narzędzia pobieramy np. stąd, a następnie musimy nagrać obraz ISO na płytę lub Pendriva. Jak to zrobić? Opis znajdziecie tutaj, jednak zamiast obrazu systemu Windows 7 należy wybrać obraz MHDD.

Jeśli wszystko poszło ok, uruchamiamy nasze narzędzie. Należy w Biosie ustawić bootowanie z Pendriva lub CD w zależności na jakim nośniku nagraliśmy obraz ISO.

Najpierw ukaże się nam okno, gdzie mamy do wyboru 2 opcje. Nas interesuje Opcja druga – Start computer without SCSI support, więc wybieramy opcję nr 2 i naciskamy Enter.

Gdy MHDD się uruchomi wybieramy nasz dysk do naprawy wpisując jego nr następnie naciskamy Enter. Tutaj postanowiłem wykonać test na moim drugim dysku (widoczny na zdjęciu poniżej), który również jest uszkodzony (słychać w nim dziwne pojedyncze delikatne trzaski).

Na początku wykonujemy analizę naszego dysku, a więc skanujemy powierzchnię dysku twardego. Naciskamy F4 i gdy pojawi się okienko, ponownie wybieramy F4.

Okno skanowania dysku przez MHDD wygląda tak.


Czas pracy skanowania dysków zależy od ich wielkości. Zastrzegam, że należy uzbroić się w cierpliwość. Samo skanowanie mojego dysku Samsung 500 GB zajęło dwie i pół godziny. Tyle samo zajmują inne czynności związane z naprawą dysku. Jak wspomniałem powyżej, dla przykładu użyłem tutaj innego dysku (Samsung 160 GB), którego skanowanie zajęło o wiele dłużej, ze względu na poważniejsze uszkodzenia.

Kiedy proces skanowania dobiegnie końca, pojawi się okno z wynikami skanowania w MHDD.

Znamy już stan naszego dysku twardego i liczbę błędów, które MHDD wykrył. Więc poddajemy dysk naprawie. Pierwszym etapem jest zerowanie dysku – ERASE, który polega na zapisie każdego sektora zerami. Wpisujemy więc komendę erase i zatwierdzamy Enter.

Dodat­kowo będziemy musieli potwier­dzić jesz­cze od któ­rego sek­tora do któ­rego całe zero­wa­nie ma się odby­wać – naci­skamy dwa razy enter i całość potwier­dzamy wybie­ra­jąc kla­wisz y. Pro­ces zero­wa­nia się roz­pocz­nie. Zero­wa­nie potrwa tyle samo, co ska­no­wa­nie dysku.

Kiedy zero­wa­nie dysku się zakoń­czy, przy­stę­pu­jemy do kolej­nego etapu – wyko­nu­jemy tzw. remap dysku, czyli zapi­sa­nie uszko­dzo­nych sek­to­rów w listach defek­tów dysku i tym samym zastą­pie­nie ich spraw­nymi.

A więc ponow­nie naci­skamy kla­wisz F4 i gdy pojawi się okienko uru­cha­miamy opcję remap – zatwier­dzamy ją naci­ska­jąc kla­wisz enter i cały pro­ces roz­po­czy­namy wci­ska­jąc ponow­nie F4. Remap dysku trwa tyle samo jak ska­no­wa­nie i zero­wa­nie dysku.

Ostat­nim eta­pem jest ponowne spraw­dze­nie czy cały pro­ces naprawy się powiódł. Więc gdy Remap dysku został zakoń­czony suk­ce­sem, powta­rzamy ana­lizę naszego dysku, naci­ska­jąc dwu­krot­nie kla­wisz F4. Pamię­tajmy aby opcja Remap była wyłą­czona.

Gdy już ska­no­wa­nie zostało zakoń­czone i w wyni­kach nie widać żad­nych błę­dów, możemy być pewni, że dysk został napra­wiony i dalej pra­cuje spraw­nie. W moim przy­padku tak było (naprawa trwała cały dzień), jed­nak następ­nego dnia, nie­stety poja­wił się ten sam pro­blem – komu­ni­kat UWAGA w pro­gra­mie Cry­stal Disk Info i w HDTune. Praw­do­po­dob­nie czeka mnie jego wymiana. Pamię­taj­cie o robie­niu kopii zapa­so­wych pli­ków.

Poniżej zamieszczam jak interpretować poszczególne dane w programie MHDD.

INTERPRETACJA CZASÓW SEKTORÓW DLA DYSKU :
<3ms – bloki z prędkością odczytu poniżej 3ms (szare – dobre)
<10ms – bloki z prędkością odczytu poniżej 10ms (szare – dobre)
<50ms – bloki z prędkością odczytu poniżej 50ms (szare – dobre)
<150ms – bloki z prędkością odczytu poniżej 150ms (zielone – nie świadczy to dobrze, ale to jeszcze nie błąd)
<500ms – bloki z prędkością odczytu poniżej 500ms (czerwone – niestabilny odczyt, opóźnienie – są problemy)
>500ms – bloki z prędkością odczytu powyżej 500ms (brązowe – niestabilny odczyt, mogą zmienić się w „bad sectors”)

INTERPRETACJA BŁĘDÓW PRZY SKANOWANIU DYSKÓW :
? TIME – przekroczenie czasu żądania (odczyt niemożliwy, dysk „zawiesza” się w tym miejscu), bardzo prawdopodobny „zgon” dysku
x UNC – uszkodzony sektor (bad),
! ABRT – żądanie odrzucone (nie znaleziono sektora – poważny błąd, możliwe uszkodzenie powierzchni)
S IDNF – nie znaleziono znacznika sektora (najprawdopodobniej uszkodzone firmware dysku – nie do naprawienia w „domowych” warunkach)
A AMNF – nie znaleziono znacznika adresu (problem z nagłówkami opisującymi sektory)

 

elpcmaniak

Informatyk z zawodu, interesuję się majsterkowaniem i elektroniką. Po godzinach lubię tworzyć...Kocham góry!

Poczytaj jeszcze...

2 komentarze

  1. Bardzo ciekawy artykuł, przydatny dla osób które samodzielnie w domowych warunkach chciały by sprawdzić i przetestować swój dysk 😉

  2. Marecki pisze:

    Rzeczywiście, artykuł bardzo fajny i bardzo pomocny 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.